För häxor och trollkarlar kan den icke-magiska delen av befolkningen, de så kallade mundisarna, verka lika märkliga, mystiska och oförståeliga som häxor och trollkarlar är för de mundisar som ens känner till de magiskas existens.

Den årligen återkommande Mundismedvetenhetens dag syftar till att låta häxor och trollkarlar prova på att för en dag leva som vanliga mundisar. De sammanstrålar i Lund för ett knytkalas utomhus i sina bästa mundismunderingar. Kanske kan de lära sig mer om mundisaktiviteter såsom bollbränning och huggkubb? Möjligtvis kan de lära sig mer om syftet med de stationära mattor som mundisarna kallar picnicfiltar eller hur en bäst använder sig av en badanka?

I år inträffar Mundismedvetenhetens dag den 17 augusti. Endast för medlemmar.