Mirabilis fälstudiekurs var det första lajvet som arrangerades inom ramen för Blåkulla Magiska Läroverks kampanjvärld. I originalinbjudan kunde man läsa:

Professor Mirabilis fältstudiekurs kring magiska kreatur i Skåne hålls på begäran av det svenska magiministeriet och deltagande i kursen kommer enligt uppgift att ge akademiska poäng vid prestigefyllda magiska läroverk som Blåkulla, Niefelhjem, Yggdrasil, Pohjola, Durmstrang, Hogwarts, Beauxbaton och Vesta Tivoli. Kursen riktar sig till alla magiker gamla nog att ha påbörjat sin utbildning och kursen har bedömts som mundissäker – vår lägsta risknivå (I enlighet med S.M.M.F. K.L.s lista). Inga särskilda förkunskaper krävs – annat än en stor portion nyfikenhet och ett öppet sinne.

Professorns fältstudiekurs hölls i Torup i en byggnad nära ansluten till läroverket i januari 2016 och det enda som är helt klart i efterhand är att något gick  katastrofalt fel för den inbilske professorn under kursen. De mycket få varelser som minns något av händelsen verkar inte vilja prata om den och hela incidenten har därför lite av en mytisk skimmer runt sig i föreningen. Om någon pratar om ”det stora korvgrillingsäventyret” kan det vara en hänvisning.