Kyndelsmarknad i Lykttändargränd kretsar kring en magisk vintermarknad mitt inne i Malmö – dold för stadens icke-magiska befolkning. Här träffas Skånes magiker en gång om året, julhandlar, träffar vänner och köper magiska varor för det kommande året. Arrangemanget som varje år drar tusentals besökare är en del lajv och en del familjefest och en del skyltfönster för föreningen Blåkullalajv. 

Inom ramen för vår magiska verklighet anordnas Kyndelsmarknaden av Omaka marknadsgillet – ett handelsmannaskrå med bitvis flexibel moral. I verkligheten anordnas marknaden av en kader av ideellt arbetande medlemmar i föreningen Blåkullalajv. Vill du själv engagera dig i Kyndelsmarknaden behöver du bara kontakta oss här på sidan eller hålla utsikt över kallelse till arbetsmöte som postas här regelbundet. Vill du ha än mer kyndelsmarknadsskvaller kan du gå med i marknadens sida på Facebook.