Föreningen åkte till Trelleborgen för att under parollen Trolleborgen anordna magiska lekar och aktiviteter. Kul som alltid och bättre förberedda för internationella publik denna gång. Här fanns möjlighet att tänka trollstavar, uppröra vättarna i kubbhugg, testa sina magiska kunskaper, skjuta katapult på Angerboda holme, kasta ben i gryta och blanda gift. Besökarna kunde också beskriva varelser de sett runt borgen och få dem tecknade.
Som vanligt var många av föreningens unga på topp och spred skratt och energi. Tillsammans med det
strålande vädret blev det en utmärkt dag!