Kyndelsmarknad i Lykttändargränd hålls i år den 3 december i Holmgången i Malmö.

Är ni sugna på att stötta och hjälpa inom något speciellt område kan ni kontakta våra områdesansvariga. Nedan ser ni en beskrivning av områden och kontakt till ansvarig.

Pysselmöten inför marknaden kommer att komma igång inom kort. De flesta pysselmöten kommer att ha ett tema som fokuserar på olika aspekter av vårt Magiska Malmö, våra karaktärer, utrustning etc. Man får naturligtvis också bara pyssla med sitt eget pyssel. Det viktigaste är ju att vi träffas och har kul.

Pysselschema:

  • Söndagen den 28 augusti, 10:00-12:00
  • Söndagen den 11 september, 10:00-12:00
  • Söndagen den 2 oktober, 10:00-12:00
  • Söndagen den 16 oktober, 10:00-12:00
  • Söndagen den 6 november, 10:00-12:00 (är sista dagen på höstlovet)
  • Söndagen den 20 november, 10:00-12:00

Vill du vara med före, under eller efter Kyndelsmarknaden med att hjälpa till på olika vis så kontakta områdesansvarig (se kontaktuppgift nedan) eller Peter Svärd – svard@blackmagi.se  0733290615

Projektledning – Bör helst inte ha annat ansvar – Fokus på helhet. Peter Svärd, svard@blackmagi.se, 0733290615 Assisterande: Carl-Magnus Trygg, carlmagnus.trygg@gmail.com

Ekonomi – Ser till att budgeten inte går överstyr. Sätter budgetmål och ser till att kvitto samlas in och pengar betalas ut. Pål Langöe, p.langoe@gmail.com  Assisterande: Frida Engman, evafrida@gmail.com

Kommunikation – Ser till att affischer/infolappar/ socialmediaposter/ Facebookevent etc skapas. Och att alla vet vad de behöver veta (internt OCH externt). LEDIG Assisterande: Henning Cedmar Brandstedt, henningcb@gmail.com  Peter Svärd, svard@blackmagi.se

Dekor – Ser till att det skapas den dekor som årets berättelse behöver och ser till att den placeras ut på marknaden. Claes Ahlgren, ca.skotare@gmail.com Assisterande: Thomas Widgren, widgren@gmail.com

Sponsorer – Arbetar med att hitta sponsorer till marknaden. Sätter upp ett sponsorerbjudande och ser till att leverera på det. Budgetmål bör sättas för detta. LEDIG Assisterande: Peter Svärd, svard@blackmagi.se

Rekrytering/personal – Ser till att det finns personalbehovslista och ser till att den fylls och hålls. Carl Magnus Trygg , carlmagnus.trygg@gmail.com

Knallar – Ser till att alla knallar vet knallelagen, betalt för sig, sköter all kommunikation med knallar. Pål Langöe, p.langoe@gmail.com

Berättelsen – Ser till att skriva en sammanhängande berättelse i olika längder för spel och kommunikation. Även att sammanfatta marknaden i skrift efteråt. Christoffer Krämer, christoffer.kramer@gmail.com  Assisterande: Pål Langöe, p.langoe@gmail.com  Ulf Persson, uffesnuffe@gmail.com  Med stöd av: Alix GL Saffron

Webb – Ser till att en uppdaterad och säljande webplats finns med rätt innehåll och information. I god tid. Samarbetar med Berättelse och kommunikation. Ulf Persson , uffesnuffe@gmail.com

Pyssel – Ser till att det utlyses och genomförs pysselträffar/ dekorationsträffar med syfte att dela kunskap och gemenskap inför marknaden (och andra evenemang) Ulf Persson, uffesnuffe@gmail.com

Logistik – Ser till att större transporter såsom marknadsstånd kommer till och från marknaden. Anders Sjöström, hukebuck@gmail.com  Assisterande – Filip Svensson

Biljett och insläpp – Ser till att det finns biljetter samt personal vid in och utsläpp. Ulf Persson , uffesnuffe@gmail.com

Säkerhet – Ser till att det finns sjukvårdskunniga på plats. Att det finns brandsprutor, sjukvårdsutrustning på själva marknaden. Simon Barregård, Sbarregard@gmail.com

HJÄLPANDAR – Odefinierade hjälpsamma människor som har möjlighet att hjälpa till ibland. Så kallade ”oansvariga” – Malte Rohlin Familjen Rökman- diverse hjälp med smågrejer + Kanske just du?

Tillsammans gör vi årets marknad till den bästa någonsin – precis som vanligt.

/Marknadsgruppen