Ursprungligen hette föreningen Lajvfamiljen Vivamus Vitae och var en lös sammanslutning för föräldrar som lajvade tillsammans med sina barn. I samband med föreningens första Harry Potter-inspirerade lajv Mirabilis fältstudiekurs och den uppföljande Kyndelsmarknad i Lykttändargränd hamnade fokus i allt större grad på den magiska lajvvärlden kopplad till magiskolan Blåkulla Magiska Läroverk. I samband med årsmötet 2017 bytte därför föreningen namn till Blåkullalajv.