Magiska Sverige

En liten guide till magiska Sverige och magiska Skåne

Liksom i resten av världen bor det i Sverige, parallellt med de vanligare mundisarna (människor med icke-magisk förmåga), människor och varelser med magiska förmågor. Någon exakt statistik finns inte på hur stor den magiska populationen är men uppskattningsvis rör det sig om cirka två till fyra promille av mundisbefolkningen, vilket skulle innebära någonstans i runda slängar 15-45000 personer.

Historiskt sett är den magiska populationen i Sverige och Skåne lika gammal som mundispopulationen och det finns indikationer på att andelen magiskt kunniga var högre förr i tiden. En gång i tiden var också relationerna mellan mundisar och magiker annorlunda än vad den är idag.

Det finns flera magiska läroverk i Sverige. De kändaste är Blåkulla i södra Sverige och Yggdrasil i Mellansverige. Magikunniga boende norr om Klarälven tenderar att antingen söka sig till den prestigefyllda Niefelhjemakademin i Norge eller till det mindre och många gånger ifrågasatta läroverket Angerboda holme på Höga kusten.

Skåne

Skåne har uppenbarligen god mylla för magiker då många av landets mest prominenta magiker är födda och uppvuxna och har verkat här. Elsa Rosenkvist-Huldéns påverkan på besvärjelseteori under sluten på 1800-talet kan ju näppeligen inte överdrivas och på samma sätt är det svårt att tänka vård och skötsel av magiska djur utan att hänvisa tillbaka till Hubert Haqvin från Jonastorps praktverk ”Fä” från 1623.

I huvudsak lever magikerna i Skåne i ett antal byar utspridda i landskapet även om några mindre stadskolonier också finns. På gränsen till Halland finns fiskelägret Rosklints Läge och bland kullarna på Österlen ligger den populära semesterorten Södra Dunäng.  Bland magikerbyarna är kanske Brölle söder om Malmö kanske den mest omtalade eftersom det är här landets finaste magiska trädgård – Hjiertas Örtagård – ligger. I Lund hittar man de flesta magiker längst den för mundisar osynliga kullestensgatan mellan Lilla Algatan och Stora Algatan (den så kallade DiagonAlgatan). I Malmö bor de flesta på den dolda och labyrintiska Yrvädersterassen ovanför Garnisonsparken i Kirseberg. Utbildningsmässigt utbildar sig en stor majoritet av Skånes (och södra Sveriges) magiker på Blåkulla – det som i mundisfolkmun kalls Torup – och skolan har ett gott rykte både i Sverige och utomlands.

Relationen med mundisar

Sveriges magiska historia är långtifrån befriad från mörka passager och landet har haft sin beskärda del av mundishat. I huvudsak har de starka negativa känslorna mot mundisar två källor:

  • Häxbränningarna på 1600-talet orsakade en mycket stark backlash ledd av Kajsa Ingermarsdotter, en mycket karismatisk och skicklig förvandlingsmagiker. Kajsa hävdade – med viss rätt – att häxbränningarna var en krigsförklaring från mundissamhället och att den magiska befolkningen hade både rätt, och faktiskt skyldigheten, att slå tillbaka. Kajsa samlade runt sig en stor samling likasinnade – i huvudsak kvinnor – i Flammornas syskonskap och dessa genomförde sedan ett antal våldsamma aktioner. Mest uppmärksammat av dessa blev brännande av slottet tre kronor 1697 och befrielsen av Ika Mattsson från häxrättegången i Österåker. Då det sistnämnda ledde till att hela byn förstördes och över hundra mundisar dödades inleddes en intensiv jakt på Kajsa Ingemarsdotter och hennes ”Flammornas syskonskap”. I slutändan blev hon stoppad av magirådet och deras aurorer och placerad i Viskande tornet på Visingsö. Där satt hon till sin död och vägrade flera gånger – mot löfte om nåd – att fördöma sina egna handlingar eller att be om ursäkt. Hennes syskonsskap upplöstes officiellt men fortsatte långt in i modern tid att locka till sig hemliga anhängare.
  • Angerboda holme i norra Östersjön har historiskt sett varit känd för en oförlåtande och nedlåtande hållning till mundisar. Under perioder har skolan varit stängd för alla mundisfödda magiker – eller ynkfödingar – som de också kallas, men även när sådana tillåtits efter påtryckningar från magirådet eller magiministeriet har de i regel inte känt sig välkomna där. Flera rektorer på Angerboda holme har förespråkat att den magiska popultationen bör ta makten över mundissamhället och styra det genom magisk manipulation bakom kulisserna. Någon av dem har till och med hävdat att regler mot oförlåtliga förbannelser rimligtvis inte borde gälla mot mundisar Trots att magiministeriet under de senaste femtio åren allt tydligare markerat mot dylika åsikter har Angerboda holme stöd hos ett litet men traditionsbundet klientel av släkter av magiker som generation efter generation skickar sina barn dit.

Sverige och Skåne under de mörka åren

Under de två konflikter som drabbade trollkarlssamhället de senaste årtiondena såg Sverige och Skåne sin beskärda del.

Under mundishatande trollkarlsnationalisters maktövertagande i England på åttiotalet vädrade grupperingar med liknande agenda morgonluft i Sverige och då gjorde den trollkarlsnationalistisk grupp som kallade sig Skuggkabinettet ett försök till maktövertagande i det som kommit att kallas gyningsproklamationen. På grund av den heroiska uppoffringen från en ynk-vaktmästare lyckades dock delar av ministeriet undkomma kuppen och kunde därför fly och bilda en parallell regering som refererade till sig själva som legitima styret men som av andra som trotsade Skuggkabinettet kom att kallas lyktbärarna eftersom de var i ständig rörelse och alltid dök upp och spred ljus omkring sig. Kampen mellan Skuggkabinettet och lyktbärarna var inledningsvis ett byråkratisk-taktiskt tjuv och rackarspel där de omväxlande genomdrev ny lagstiftning, tog kontroll över olika samhällsfunktioner och försökte utmanövrera varandra. I längden ledde dock Skuggkabinettets bredvillighet att använda och döda mundisar som en bricka i spelet till att ett fullskaligt inbördeskrig bland den magiska befolkningen höll på att bryta ut. Precis som styrkor förberedde sig för ett slag om en av de viktigaste eldstadsryttar-knytpunkterna på Gotland nåddes magikerna i Sverige av nyheten om att britternas mundishatande styret störtats. Nyheten var tillräckligt demoraliserande för att delar av Skuggkabinettet skulle välja att överge kampen och Slaget om Visby blev kort. Efter den legitima regeringens återupprättande pågick i flera år rättegångar mot misstänkta medlemmar av Skuggkabinettet men då detta nätverk varit löst hållet och många dragit sig ur i sista sekund föll få domar. Det lämnade dock trollkarlssamhället djupt splittrat med en känsla av att grannar, arbetskamrater och i vissa fall hela släkter inte fullt ut gick att lita på längre. I många magiska tidsskrifter spekulerade det om att Skuggkabinettet inte besegrats utan bara sjunkit djupare in i skuggorna.

Under nittiotalet bekräftades dessa misstankar då Sverige drabbades av ett resolut, välorganiserat och ytterst brutalt maktövertagande av det Nya skuggkabinettet. Denna gång fanns det ingen heroisk ynk som kunde sätta käppar i hjulet och i ett svep grep det Nya skuggkabinettet makten och avrättade stora delar av det gamla ministeriet och kvarvarande lyktbärare.  Ynken i fråga – Hubertus Qvintus Lagerström – nu pensionerad och till åldern kommen, jagades också som en symbol för moståndet och en spektakulär avrättning planerades i Gamla stan i Stockholm. Hubertus gömdes dock av motståndrörelsen och flyttades alltid undan det Nya skuggkabinettets räckhåll. Under maktövertagandet stängdes alla magiska läroverk först ner och startades sedan upp igen under den nya regimen. Angerboda holme såg ett visst uppsving medan nystarten för Blåkulla blev en neslig propagandaförlust för den nya regimen. Inga elever dök upp till den storslagna invigningen av läsåret 97/98 och den regimtrogne rektorn Hektor ”Piskan” Paulun tvingades avgå under förnedrande former. Det Nya skuggkabinettets tid blev dock kort. Deras stora hänsynslöshet väckte vreden hos de många annars så tysta folklagren och ledda av en ny genration Lyktbärare attackerades och besegrades det Nya skuggkabinettet i ett enda fruktansvärt slag.  Bland den magiska populationen kallas denna händelse räkenskapens dag medan mugglarna i landet känner det som den stora snöstormen 1998.

Skuggkabinettet i Skåne

Trots att Skåne inte var ett lika starkaste fästet för Skuggkabinettet och dess efterträdare Nya skuggkabinettet som de nordligaste landskapen så saknade mundishatarrörelsen inte anhängare här. Några prominenta familjer av renblodiga trollkarlar – bland annat Nattviol, Höök och Qvickvals – var absolut med och organiserade Skuggkabinettet men endast familjen Nattviol  var aktiva medlemmar i ministeriet. Under upprensningarna mellan krigen höll sig familjerna Höök och Qvickvals under radarn och familjen Nattviol kom undan de värsta anklagelserna genom diverse juridiska krumbukter och teknikaliteter. Under det Nya skuggkabinettet var de tre familjerna åter inblandade och flera familjemedlemmar i släkterna dog under räkenskapens dag. Trots att familjerna fortfarande existerar i Skåne är deras inflytande och anseende idag högst begränsat även om deras rikedomar ändå försäkrar dem om att inte vara helt uträknade.
Under kampen i Skåne utmärkte sig några individer och släkter speciellt i motståndet: när Skuggkabinettet avkrävde dåvarande (ganska svaga) skolledningen på Blåkulla att de skulle rensa ut alla ynkfödingar var det ledaren för elevrådet: Kajsa Modig som organiserade motståndet och effektivt ockuperade Blåkulla för lyktbärarnas räkning. Under Nya skuggkabinettet var samma Modig en av de lärare på Blåkulla som i lönndom organiserade den lyckade elevbojkotten.

Familjen Solochmånson, som flytt till Sverige under mundistyrannen Hitlers styre i Tyskland var under båda skuggkabinetten deras uttalade motståndare och publicerade i flera omgångar sin handkopierade tidning motståndstidning Aurora trots hot och förföljelser.

Familjen Klint – syskonen Nathaniel och Hanna Klint – och det gifta paret Mårdkull-Stridh var några av de som kämpade och stred mot båda skuggkabinetten. Viktoria Stridh dog under räkenskapens dag men hennes änka Louisa Mårdkull är fortfarande professor emeritus i försvar mot svartkonster vid Blåkulla. Hon bor fortfarande kvar i en stuga i anslutning till skolan.

Magiska böcker, trollstavar och ugglor

Magisamhället är på många sätt ett parallellsamhälle till mundissamhället och även om separationen inte är fullt ut så total i Sverige som vissa författare tidigare gjort gällande skulle vara fallet i England (många ur den magiska populationen handlar livsmedel och annat ur lokala mundisbutiker) så finns det trots allt ett antal verksamheter som är helt magispecifika och därför förtjänar särskilt omnämnande:

Pengar

Den svenska banken Gyllenström och Bloch har utökat sin redan goda service med huvudsäte på Stockholms riddarholme och filialer i Lund och Piteå. På Gyllenström och Bloch förvarar de flesta magiker sina gulddaler och andra värdefulla magiska föremål. För besökande familjer till DiagonAlgatan i Lund är ett sväng förbi den centralt belägna banken ett måste då alla barn vet att bankens portvakt – stentrollet Isidor – alltid har en pinne candysocker till dem.

Böcker

Videkulls Magiska Emporium i Lund är kanske den mest prestigefyllda boklådan i Sverige – möjligtvis i konkurrens med den Uppsalas traditionstyngda Heckscher&Schnabel. Vid Videkulls Magiska Emporium kan man köpa all kurslitteratur till Blåkulla och även hitta de allra senaste bland bästsäljare – mordmysterier: ”Ett nytt fall för auror Trask”, biografier: ”Ljuset falnar – den sanna historien om lyktbärarnas okända hjältinna Irene Wolfram” och självhjälpsböcker: ”Bli din egen mobil och balansera din thaum”. På bottenvåningen kan man ofta höra intressanta föreläsningar från olika författare och på vindscaféet sjunker man med fördel ner i de djupa läsfåtöljerna och låta ljuset sila in från de karaktäristiska spindelvävsfönsterna.

Trollstavar

Tvärs över gatan från varandra på DiagonAlgatan i Lund ligger två olika trollstavsförsäljare vars livslånga konkurrens är smått legendarisk. På högersidan, i ett smalt men rangligt trevåningshus ligger Kemals esoteriska och på vänstersidan, i ett lågt, gulputsats stadshus med låg dörröppning ligger Stina Slåttervalls Stavar och Skröfs. Kemal är sedan decennier återförsäljare för flera internationellt kända stavförsäljare och Stina slåttervall säljer i huvudsak stavar från egen tillverkning eller från den folkskygga norska stavtillverkaren Sigrid Mistel. Båda försäljarna är övertygade lika om sina egna varors förträfflighet som de är misstänksamma mot varandras förmågor och varor. Reklam och skyltar som sätts upp i skyltfönstren är lika ofta en riktad pik till konkurrenten som ett sätt att locka kunder. Bitvis har konkurrensen varit så intensiv att stavar i princip sålts under inköpspriser men trots detta har ingen av försäljarna lyckats bräcka varandra och nu råder en passivt aggressiv vapenvila mellan de två. För kunderna blir valet därför lite av ett ställningstagande och diskussionen Kemal eller Slåttervall är vanlig bland studenter och lärare. En liten grupp magiker föredrar dock att nobba båda butikerna och istället åka till Stockholm och köpa en stav av den excentriske husalven Gladiolus.

Familiaris

Flera butiker säljer ugglor och andra familiarer till magiker men den populäraste är nog ändå butiken Vildvången på Yrvädersterassen i Malmö som av många ser mes som en zoologisk trädgård än en faktisk butik. Den för mundisar osynliga voljären på toppen av Garnisonsparken, fylld av ugglor, påfåglar, fenixar och andra flygfän är en sällsynt syn och ljuden därifrån har fått många mundisar att prata om spöken eller värre. Butiken har också en mindre men betydligt mer välordnad butik på DiagonAlgatan i Lund för de som skräms av storstaden.

Magiska skrivdon, kristaller, alkemiska utrustning

Flera butiker erbjuder utrustning för den drivne magikern: Karl P. Dahlqvist Instrumentering på Yrvädersterassen, Kittelflickorna vars kittelverkstad ligger i Södra Dunäng men vars butik med allehanda kokkärl ligger på DiagonAlgatan, Kristall&Flamma – den äldsta butiken på DiagonAlgatan med anor från medeltiden, Enkelstöten – Mortlar och örter, som är en filial till Hijertas Örtagård i Malmö, bara för att nämna några.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s