Magiska Malmö

Redan på medeltiden höll magiker marknad tillsammans med mundisar i det som då var Nedre malmö. Detta var innan separationen av befolkningen i magiker och mundisar och man kan läsa om det i biskop Sørensens dagböcker där han skriver (översatt till svenska) ”Vid marknaden hade man till försäljning allt ifrån fisk och fä till familiaris och magiska medaljonger”. Denna strandmarknad fortsatte under många hundra år och kom stegvis att övergå i den så kallade Västermarkt eller Marknaden på Väster vilket bland annat gett upphov till uttrycket ”på västermarkts tid” synonymt med en annan/bättre tid då magiker och mundisar levde i enighet.

Efter renässansen/upplysningen där häxbränningarna en gång för alla delade världarna flyttade den magiska kommersen undan till för mundisar osynliga platser. Några av de mest prominenta var:

Överjordiska saluhallen på Drottningtorget där mundisarna hade en normal saluhall på bottenvåningen i de gamla vagnsstallarna medan magikerna i staden hade en osynlig övervåning där de drev handel samtidigt som de kunde se ner på de vanliga marknadsbesökarna som örlade runt. Vid Överjordiska saluhallen hittade man för första gången eldstadsryttarleverantören Eldh och flamma som fortfarande har en butik på Yrvädersterrassen idag. Ägaren Jussi Eldh var under första halvan av nittonhundratalet en central person i Malmös magiska affärsliv. Dottern Julia Eldh håller en längre profil efter det att tvillingbrodern Jens Eldh, en känd medlem av nya skuggkabinettet, dödats under räkenskapens dag.  I Överjordiska saluhallen hittade man också Silvermans epikuré som länge var synonymt med god matkultur i Malmö.

Yrvädersterrassen kom tidigt att bli malmömagikernas favoritkvarter efter det att magikerna valde att gå under jorden. Längs den slingrande Ringormsgatan ligger flera populära butiker, bland annat Kaspian Krutröks bläck och bly vars skrivdon anses vara de bästa i staden och Regnmakaren som drivs av den ytterst framgånsrika Rebecka Roospigg-Böck, som – när hon inte åker runt och hjälper bönder med vädret –  tillhandhåller Malmöborna med magiska paraplyer och parasoller. Längs Tisteltegsgränd hålls fortfarande varje sommar den populära midsommarmarknaden med marknadsknallar som kommer så långt bort ifrån som Baltikum och Färöarna.

Under stora delar av nittonhundratalets första hälft var den så kallade Krämarstan en populär handelsplats för magiker i Malmö. Krämarstan bestod av ett antal rörliga stånd som med hjälp av transferering förflyttade sig runt på gatorna och tomterna kring Bergsgatan i ett mönster bara de införstådda kände till. De flesta marknadsstånd i Krämarstan drevs av resande och marknaden var känd för den höga kvalitén på sina kittelflickare, sina knivar, sina kvastar och sina läderarbeten. Efter det andra stora mundiskriget 1939-1945 ändradet dock arbets- och boendemönster bland magiker i Malmö och Krämarstaden som marknadsplats förlorade sin popularitet. En del bedömare menade också att detta var ett första tecken på en ökad rasism inom trollkarlsvärlden där resande av många renblodiga trollkarlssläkter ansågs vara mindre värda.

Under sexton och sjuttonhundratalet hölls en flytande marknad vid Limnøhaffuen – nuvarande Limhamn men den försvann i och med att Limhamn fick en allt mer industriell prägel. Under nittonhundrasextiotalet återuppstod marknaden igen i form av en lite bohemisk bytesmarknad och loppis som man på den lokala dialekten kallar Flytebyten. I den månatliga Flytebyten strålar ett antal husbåtar, pråmar, flottar och andra magiska flytdon ihop till en spretig marknad där häxor och trollkarlar byter och köper saker av varandra i en tydligt antikomersiell anda. I centrum av marknaden ligger fortfarande Najadens värdshus vars ägare Dorte Krogh och Simon Sannsång förkroppsligar det dansk-svenska syskonskapet.

För de mindre nogräknade magikerna i Malmö är ett besök i Skumraskgränd något självklart. Längs den korta bakgatan ligger några av de mest ökända svartkonstbutikerna i Skåne och här kan man köpa varor som en respektabel häxa eller trollkarl inte skulle befatta sig med och en mindre respektabel häxa eller trollkarl åtminstone inte skulle skylta med. I skumraskgränd hittar man Dolores Dönitz Brygder & Dekokter där allehanda gifter kan köpas under disk och Mästermanns källare – Malmös äldsta kvarvarande renodlade svartkonstbutik – vars ägare Wolfram Niding och Kurbits Draxell (née Puke) har mer eller mindre tydliga kopplingar till många av de släkter som skuggats av deras agerande under de mörka åren.

Kyndelsmarknaden i Lykttändargränd har varit julhandelns självklara centrum i Malmö sedan i mitten på artonhundratalet. Den avskilda gränden med sina affärer och värdshus har varit en oas för magiker som rör sig genom det mundisintensiva kvarteren mitt i centrum. I Lykttändargränd kan man slappna av  och vara sig själv samtidigt som man kan fylla på med nödvändiga trolldomsmaterial och skvallra lite med andra häxor och trollkarlar. Året runt hittar man här flera butiker och etablissemang: Vinglös och Tjäders Magiska Emporium som säljer allehanda grytor och köksverktyg, Humorpalatset vars ägare Elvira Bing och Efraim Bång (taget) är lika framgångsrika i sitt affärsliv som de är misslyckade i sitt gemensamma äktenskap, Caféet Sockerbiten, vars luftmaränger är så lätta att de får kunderna att lyfta från sina stolar, Gåspennan – lokaltidningen som veckovis förser Malmöborna med nyheter och Sammetslena trynet där man kan köpa sina örter och nödvändiga trolldomsingredienser. Det varierar från år till år om dessa butiker håller öppet under marknaden men för besökarna är det sällan så viktigt. Lykttändargränd fylls nämligen med tillresta knallar från när och fjärran och under vintermarknaden kan man alltid hitta trollstavar, juveler, krimskrams, marknadsgotter, keramik, julpynt och annat säsongsbetonat. Men det allra mest centrala med Kyndelsmarknaden är i slutändan inte marknadsvarorna utan det sociala. På marknaden möts vänner som inte ses så ofta under året. Det är en chans att skicka julhälsningar till bekanta och utdela julkramar till dem man bryr sig om. Under misteln kan en till och med dela ut julpussar om man är djärv. Det är sannerligen en av det magiska Malmös mest efterterlängtade händelser under året.

Arrangörerna bakom Kyndelsmarknaden är en löst samanhållen grupp av skråanslutna hantverkare och handelsmän som kallas Omaka marknadsgillet. Gruppens historia är ohöljd i dunkel och det finns många motstridiga uppgifter om hur gruppen och marknaden först kom till. Klart är att i alla fall att gillet omges av många lustiga traditioner och att positionerna inom gillen numera är eftertraktade och  omgärdas av mer prestige osynlig maktkamp än vad någon öppet vill tillstå. Julfesterna som avslutar varje Kyndelsmarknad sägs vara så fyllda av giftiga tungor och vassa blickar att medlemmar i gillet som håller höga positioner bör med sig helande trolldrycker för säkerhets skull. Det är med andra ord allt som en häxa eller trollkarl kan önska.

Annonser