Att skapa en rollperson

Att skapa en rollperson till Kyndelsmarknaden

Till blåkullalajv skapar spelarna sina egna rollpersoner utifrån vissa givna rubriker och teman. De skrivna rollpersonerna skickas sedan till spelledningen som går igenom informationen och godkänner den för spel i kampanjen och lajvet. Bara fantasin sätter gränser för vad deltagarna kan spela och med hjälp av informationen från denna hemsida blir det förhoppningsvis lätt för varje spelare att hitta en roll som passar in. Här nedan presenteras tankar kring stämning och lokalfärg som hjälper varje spelare att skriva sin eller sina barns rollpersoner.

Att skapa en rollperson behöver inte vara krångligt – om man inte vill att det ska vara krångligt det vill säga. En rollperson kan vara så enkel att den mer eller mindre bara är ett lätt förvanskat alter ego – den egna personen fast placerat i en mer magisk verklighet – eller mer komplicerad med egen bakgrund och dolda drivkrafter. Förhoppningsvis kommer man i sina rollpersoner också åt världens inneboende förtrollade mysighet och hjälper till att skapa ett persongaller som är lite större än verkliga livet. Våga ta ut svängarna när du skriver din rollperson. Tänk på att många av personerna i böckerna om Harry Potter är både excentriska och samansatta personligheter med både onda och goda sidor. Tänk på att de flesta människor har både styrkor och svagheter och att ett bra lajv kräver illsluga skurkar likväl som modiga hjältar.

 

Steg 1: Kyndelsmarknaden – att få igång fantasin

På kyndelsmarknaden kan deltagare spela en uppsjö av roller: marknadsknallar som driver faktiska kommersiella marknadsstånd och säljer varor (stavar, trolldrycker, magiska föremål, smycket etc.), underhållare (marknadsgycklare, draktämjare, illusionister, akrobater, eldslukare etc.), informatörer (rekryterare från magiskolorna, frivilliga från organisationer som husalvernas rättigheter, representanter från kvastboll- och bluffarschackklubbar etc.), servicepersonal och arbetare (servitörer, guider, springpojkar etc.), officiellt utsända (borgmästaren med stab, medlemmar av magiministeriet, allehanda byråkrater och kontrollanter etc.), medlemmar av det organiserande Omaka marknadsgillet (ceremonimästare, nyckelväktare, skattmas, puddingprånglare, förste bläckplump etc.) eller bara besökare från när och fjärran som är på plats för att uppleva marknaden.

 

Steg 2: Stämning

Blåkullalajv försöker att skapa lajv som så mycket det bara går försöker att återskapa den stämning som finns i böckerna om Harry Potter. Exakt vad den stämningen är är kanske lite upp till varje deltagare att tolka men när jag tänker på det finns det, trots det ökande mörkret som lägger sig över böckerna i takt med att bokserien utvecklas, en magisk mysighet över världen. Det är något förtrollat över allting. Det är som om någon tagit vår värld och på något sätt tecknat in ett persongalleri som är lite större än verkligheten. Rollpersonerna är på en gång inte särskilt realistiska och samtidigt djupt mänskliga på en gång. Denna undflyende kvalitet är det jag letar efter till alla våra lajv. När deltagarna återvänder hem vill jag att de ska känna att de för en stund fått vara en del av denna förtrollade mysighet.

 

Steg 3: Världen

På hemsidan finns några dokument som i korta drag skissar upp Sverige, Skåne, Malmö och magiskolan Blåkulla i vår magiska värld. Dessa dokument är på en gång kanon (etablerar vissa fakta som är som de är) men innehåller så mycket luckor så att deltagarna själva kan fylla på med mer kunskap. Tanken med att lägga lite extra fokus på Skåne, Malmö och Blåkulla är att skapa en bas för deltagarna att stå på om de vill. Troligtvis har många av de magiker i Skåne som kan tänka sig att besöka Kyndelsmarknaden i Lykttändargränd också vuxit upp här och har därför gemensamma band bakåt. Detta bör dock inte hindra deltagare från att skapa rollpersoner som kommer från andra delar av Sverige eller från andra länder och traditioner. Följaktligen: våga lägga till ny information när just du skriver din rollperson. Hitta på affären hen jobbar i, eller organisationen hen jobbar för. Lägg till trollkarlsbyar och kända släkter. Allt kommer ju ändå att gå genom spelledarfiltret och är det något som krockar alldeles förskräckligt så kommer det att meddelas. Ny information som är kreativ och rolig kan också stegvis läggas till kanon och utöka den gemensamma kampanjen.

 

Steg 4: Tid och kronologi

Tidmässigt befinner vi oss exakt där vi är idag och Räkenskapens dag och slutet för det Nya skuggkabinettet är 1998 – 18 år innan lajvet startar. En rollperson man spelar måste alltså vara minst 25-26 år för att ha några tydliga minnen av denna tid.]

 

Steg 5: Magiska förmågor

Rollpersonens magiska förmågor bör få ett lite extra fokus när man skriver sin rollperson då detta ligger till grund för vilka trollformler rollpersonerna behärskar. Om rollpersonerna dessutom har tillgång till magiska drycker eller magiska föremål är detta också viktigt att specificera då dessa mer än mycket annat påverkar spellederiet.

 

Steg 6: Obligatorisk information

Det finns inget fördefinierat dokument för att skapa en rollperson utan alla är ganska fria att beskriva sig själva: antingen i beskrivande form eller i punktform. Lämpligtvis skriver man lite om sin rollperson, dess bakgrund och nuvarande liv, målsättningar och utmärkande drag.  Några uppgifter är dock obligatoriska och behöver finnas med för att arrangörerna ska kunna skapa ett bra lajv för alla:

 

 • Namn

Ett bra namn är nyckeln till en härlig upplevelse. Veronica Florén Rask har bara något mer minnesvärt över sig än Anna Johansson.

 • Ungefärlig ålder

Är spelaren ett barn, en elev i skolåldern, en vuxen eller en pensionär? Man behöver absolut inte specificera exakt ålder om man inte vill – bara ge en fingervisning så att vi kan kategorisera lättare.

 • Grupp/familjetillhörighet

Har spelaren någon formell och/eller viktig koppling till någon annan deltagare på lajvet? I så fall vilken?

 • Magisk förmåga

Är spelaren en ynk, en förstaårsstudent med begränsade magisk förmåga eller en äldre expert med stora och respekterade kunskaper i magi? Har spelaren någon form av specialkompetens i någon eller några magiska discipliner?

 • Utbildning

Vilken/vilka magiskolor har rollpersonen gått på (om någon). Och vilken/vilka elevhem, klubbar, föreningar, organisationer har rollpersonen då tillhört? Det går att tillhöra flera olika vindar men man byter i så fall mellan terminer och ju längre man stannar desto mer specialiserad blir man.

 • Yrke

Vilket (om något) yrke har rollpersonen idag?

 • Färdigheter/intressen/specialförmågor

Har rollpersonen några användbara och/eller intrigvärdiga färdigheter/intressen/specialförmågor?

 • Förhålllande till mundisar

Vilken syn på mundisar har rollpersonen?

 • Förhållande till den historia som varit (mer specifikt – de mörka åren)

Hade rollpersonen någon personlig del i det som hände eller inte? Även barn som inte var födda när det begav sig har ju någon form av koppling i det att deras föräldrar påverkades på något sätt.

 • Status (hög eller låg)  i det magiska samhället

Upprätthåller rollpersonen någon form av specifik status i det magiska samhället? Det kan handla om en formell titel:  kommunikationsminister, borgmästare i Brölle, ägare av värdshuset Gyllene Hornet, men också bedrifter: kvastbollsproffs i Gripens QF, första magiker att transferera jorden runt i ett svep, eller kanske  försyndelser: känd anhängare av det nya skuggkabinettet, före detta kassaskåpsbesvärjare med flera vändor i Viskande tornet på Visingsö).

 • Intrigvärdiga målsättningar/hemligheter/icke uppenbara kopplingar till andra rollpersoner

Finns det några mörka hemligheter eller planer som arrangörerna kan utnyttja för att fördjupa spelupplevelsen? Har rollpersonen till exempel bara rest till marknaden med avsikt att stjäla ett visst föremål eller avser spelaren använda Omaka gillets julfest för att fria till sitt livs kärlek?

 

Godkännande

I kommunikation med arrangörerna godkänns sedan rollpersonen för spel – därför ska man inte vara rädd att vara kreativ. Det värsta som kan hända är att arrangörerna kommer att be en ändra några detaljer vid behov.  När alla rollpersoner blivit godkända skickas också ett utskick med vidare information och intrigtrådar ut till alla spelare. En rollpersons specifika besvärjelser meddelas i samband med ett man får dessa intriger.

 

Exempelkaraktärer

Här nedan följer nu tre exempelrollpersoner som skulle kunna vara skrivna av spelare En av dem visar hur enkelt man kan göra det om man inte känner sig superbekväm med att skriva långa karaktärer och två av dem är lite längre och vågat ta ut svängarna lite mer. Två av texterna har den obligatoriska informationen invävd i texten och en använder dem som en checklista rakt upp och ner. Se dem som exempel på hur det kan göras men var inte rädda att hitta ert eget sätt att göra det.

 

Vesna Vlček [Namn]

Vesna är en glad 14-årig häxa [Ålder]  från Yrvädersterrassen på Kirseberg. Hon går sitt tredje år på Blåkulla och studerar på Sunnanvind. [Utbildning, yrke] När hon inte jobbar för att få bästa möjliga betyg så är hon en hängiven kvastbollsspelare i Lövgrodorna. [Intressen] Till skillnad från de flesta av sina studiekamrater har hon ingen katt eller uggla utan hennes familiaris är en varg från Karpaterna som under dagarna springer fri i Bokskogen. Vesna är en ganska begåvad magiker och speciellt duktig på skötsel och vård av magiska djur. [Specialförmågor, status] Vesnas föräldrar flyttade till Malmö från Prag under nittiotalet och de jobbar för butiken Vildvången inte så långt ifrån hemmet – så djurintresset går i familjen. [Familj]  Vesna är också en duktig sångerska och på Kirseberg sjunger hon i en mundiskör, så trots att hon är en renblodig häxa är hela mundisvärlden det mest naturliga som finns för henne. Bortsett från att hon någon gång spelar sina vänner ett litet magiskt spratt så tänker hon knappt på skillnaderna mellan dem. [Förhålland till mundisar] Vesnas föräldrar har berättat för henne om de mörka åren och hon ryser över tanken på att Sverige en gång styrts av sådana typer. [De mörka åren] Under Kyndelsmarknaden har Vesna lovat att hjälpa Lövgrodorna säljer halsdukar och tygmärken för att finansiera lagets resa till Yggdrasils bluffarschackturnering. Annars ser hon mest fram emot marknaden, brända mandlar och den traditionella julfesten som avslutar marknaden. [Intrigvärdiga målsättningar]

 

Lumpkungen – Tristan Gabriel Fäldt [Namn]

Tristan – eller Lumpkungen som han själv gillar att kalla sig själv – är sedan fyrtio år tillbaka [Ungefärlig ålder] en institution på både Kyndelsmarknaden och i Malmös handelsliv i stort. Från sitt färggranna stånd säljer den snabbpratande knallen begagnade kläder och mattor, men också husgeråd och gamla leksaker som han – med hjälp av sina anställda husalver – samlat in och kärleksfullt reparerat. ”Skräp är bara en outnyttjad möjlighet”, som han brukar säga när han åker runt och samlar in saker folk kasserat. [Färighet] För Tristan är detta verkligen sant. Hans verksamhet har under åren vuxit från en enmansaffär till en veritabel industri. I hans ständigt växande kråkslott i Brölle jobbar ett dussin alver och husalver med att reparera, restaurera och transformera övergivna saker och förvandla dem till prisvärda varor igen. Lumpkungen är omåttligt stolt över sina varor och en nöjd kund är hans största glädje. [Yrke]

Trots sin popularitet kämpar Tristan med dåligt självförtroende som har sitt ursprung i hans egen mycket bristande magikunnighet. Lumpkungen är ingen ynk men absolut ynk-lig, om han själv fick beskriva sig. Hans skolgång var kort och sorglig då hans föräldrar ständigt flyttade runt honom bland olika magiska läroverk. Inledningsvis för att försöka få pli på honom och senare för att dölja hans pinsamma kunskaper för alla andra. Kanske är hans framgångar som försäljare och praktiskt reparatör en kompensation för att magiska tillkortakommanden. Som framgångsrik entreprenör med många begåvade besvärjare anställda är det idag inte svårt för honom att dölja att han är en svag magiker men eftersom Tristan älskar livet som knalle och det vardagliga möten med vanliga människor så måste han hela tiden hålla sitt dåliga själförtroende i schack. [Magisk förmåga, Utbildning]

Ursprungligen hette Tristan inte Fäldt utan von Ängh och tillhörde en mycket gammal och anrik trollkarlssläkt. Kombinationen låg magisk förmåga och lumpet yrkesval fick dock lilla mamma att gå i taket och mer eller mindre hota arvlöshet om inte Tristan genast började ägna sig åt något mer respektabelt och/eller höll sig i bakgrunden ”som en sådan som han borde ha vett att göra för att inte skämma ut familjen”. Detta fick Lumpkungen att själv göra sig arvlös och han bytte namn till det snarlika men mindre upphöjda Fält. Blotta tanken på Änghska herrgården strax norr om Södra Dunarp får Tristan att jobba ännu hårdare och hela sitt liv har han engagerat sig i olika föreningar som kämpar för att utjämna skillnaderna i trollkarlssamhället. [Grup/familjetillhörighet]

Att jobba med skräp och begagnade varor har väl kanske aldrig varit förknippad med hög status men Tristan har med åren kunnat se hur hans verksamhet och livsgärning stegvis uppgraderats i anseende. Tristand uppenbara framgångar som företagare, hans rikedom och hans filantropiska personlighet har givetvis haft stor betydelse för denna förändrade syn men den nya tidens allt större fokus på miljöfrågor och återvinningstänkt har också spelat stor roll. Bland den ökade mängd magiker som besöker Limhamns flytande marknad Flytebyten ses Tristan som en hjälte och en förgrundsgestalt för hela rörelsen – ett kändisskap som han nalkas med blossande kinder och inte riktigt vet hur han ska förhålla sig till. [Status]

Trots att Tristan är en sabbpratande knalle av första rang finns det en sak han inte pratar om och det är de mörka åren. Eftersom Lumpkungens verksamhet redan vid tiden för det nya skuggkabinettet var så omfattande, och hans förkärlek för att anställa alver och husalver så väl känd, blev han snabbt en måltavla. Under kriget blev han arresterad av skuggkabinettest politruker och förd till en av deras mörka källare. Han torterades under lång tid för att den nya regimen ville utröna om han samarbetade med lyktbärarna eller om han på något sätt motarbetade det nya styret. När räkenskapens dag kommit gått och nyheten om segern spritts över landet kröp en kader alver, husalver, uppstudsiga mundisar och andra oönskade och oliktänkande fram ur de många hemliga utrymmen Tristan skapat under sitt hus för att skydda dem och dessa vände sedan upp och ner på Skåne tills de hittade honom halvt död – övergiven av sina fångvaktare när vinden vänt. Spåren av denna tid:  ärren dolda under hans långa ärmar och böljande trollkarskappa och mardrömmarna som ständigt återkommer, döljer Tristan för allt och alla, men den respekt med vilken han mottas i utsatta grupper är tydlig för alla som har ögon att se med. [Förhållande till de mörka åren, förhållande till mugglare, status]

I år är Tristan extra uppspelt över att vara på Kyndelsmarknaden. Efter flera månader av brevväxling via ugglepost ska han nu för första gången träffa signaturen ”Elvira” som han har en spirande brevromans med. Spänd och nervös som en fjunig tonåring bär han en röd nejlika och en fänkålskvist i rockslaget för att hon ska känna igen honom. Kanske är detta slutet på hans många år av ensamhet? [Intrigvärdiga målsättningar].

 

Leonora Lots av Vittra

Namn: Namn, som det mesta annat i Leonoras liv är föränderligt.  Idag heter hon Leonora Lots av Vittra –taget från ett medeltida domstolsprotokoll mot en av anhängarna av Flammornas syskonskap . I morgon heter hon kanske något annat.

Ungefärlig ålder: Leonora har passerat femtio sedan ett par år tillbaka men precis som alla år tidigare i sitt liv så uppfattas hon som markant mycket yngre än vad hon är. Kanske är det gener eller kanske är det en effekt av alla de utseendeförändrande besvärjelser hon lagt under åren. De flesta skulle nog bli förvånade att höra att hon är en dag över 30 om de såg henne.

Grupp/familjetillhörighet: Är det något som utmärker Leonora som person så är det hennes självvalda ensamhet. Hennes ursprungliga namn har hon sedan tidigt tonår lämnat bakom sig i avsky för den egna familjen och hon har ingen ork och lust att upprätthålla några djupare vänskapsförhållanden någon längre tid. Överlag anser hon människor i stort vara exceptionellt överskattade och om någon katastrof utplånade dem alla och naturen krossade städer och byar under sina rötter och växtlighet så skulle hon inte sörja.

Magisk förmåga: Leonora är en forbidabel besvärjare som utan ansträngning lär sig och behärskar de mest komplicerade trollformler och tekniker. Hon har tidvis underhållit sig själv genom att utveckla nya magidiscipliner som expanderat besvärjarkonsten men inte ens detta har i längden varit tillräckligt för att hålla hennes intresse. Hon ser med förvåning blandat med avsmak på de omgivande magisamhället och hur dem fumlar runt med de mest grundläggande trollformler – vildsint viftande med allt som oftast överflödiga trollstavar. Att tvingas umgås med dessa impotenta kretiner är något som ibland kräver ansträngning.

Utbildning: Under sina första år tvingades Leonora till Blåkulla magiska läroverk av sina föräldrar. De elever som gick där samtidigt som henne skulle – om de kunde se igenom hennes besvärjelser och fick höra henens rätta namn – säkert komma ihåg henne som den där flickan som ständigt iakttog men aldrig deltog. Den ensamma. När hon rymde hemifrån lämnade Leonora också för alltid det organiserade utbildningsväsendet. På egen hand lärde hos sig allt hon behövde kunna och om hon någon gång lurade sig in på en magiskola som elev eller lärare så gjorde hon det för att hon själv ville det. På detta sätt har hon vid något tillfälle vistats på de flesta magiska läroverk i Europa och absolut alla i Skandinavien.

Yrke: Leonora gör lite vad som faller henne in. Sedan länge tillbaka än vad hon kan minnas har pengar varit irrelevant för henne till stor utsträckning. Inkomsterna från den bok om personliga skyddsbesvärjelser : Stoppa tjuven – din väg till ett enkelt försvar mot klåfingrighet, som hon skrev i tonåren hade sedan dess varit en storsäljare och bankvalvet hos Gyllenström och Bloch dignade – sist hon kollade – av knuting, sekiner, piastrar och allt möjligt annat.

Färdigheter/intressen/specialförmågor: På grund av hennes exceptionella förmågor söker Leonora ständigt efter nya saker som kan intressera henne. Under vad som oftast är en kort tid snöar hon in på något och lär sig bemästra det innan hon går vidare. På grund av detta har hon många färdigheter och specialförmågor men få intressen. Till exempel så har hon under åren roat sig med att bli en förträfflig ficktjuv.

Förhålllande till mundsar: Om trollkarlssamhället är tröttsamt är mundisvärlden, med sina extrema begränsningar, mest fascinerande. Att mundisarna kan få sina liv att fungera med hjälp av teknik och envishet är nästan beundransvärt med tanke hur i grunden handlingsförlamade de är. Under en period av livet var Leonora ihop med en mundis och när hon någon enstaka gång tänker tillbaka på denna tid förvånas hon själv av den vaga känsla av nostalgi som omger den.

Förhållande till den historia som varit (mer specifikt – de mörka åren): Under de mörka åren fick medlemmar av nya skuggkabinettet på något sätt – okaraktäristiskt, tillfälligt slarv från hennes sida, troligtvis – upp ögonen för Leonora och gjorde ansträngningar för att få över henne på deras sida. Detta vittnade bara om hur lite de kände henne. Om magikersamhället i stort tråkade ut henne väckte de makthungriga småpåvar som i sin impotens klöste efter makten i detta samhälle bara hennes avsky. Av ren illvilja för att de ens hade magen att närma sig henne deltog Leonora därför halvhjärtat i kampen mot dem och hjälte vid räkenskapens dag till att fälla deras pinsamma styre.

Status (hög eller låg) i det magiska samhället: För att kunna upprätthålla någon form av status behöver man ju vara känd och Leonora är så okänd man kan bli för någon som ändå gjort och varit inblandad i mycket. Följaktligen har hon ingen status alla – vare sig hög eller låg.

Intrigvärdiga målsättningar/hemligheter/icke uppenbara kopplingar till andra rollpersoner: Leonora avser besöka Kyndelsmarknaden i Lykttändargränd av en mycket specifik anledning: en inbjudan som nådde henne via ugglepost några veckor tidigare. En inbjudan riktad till Cecilia Anker – ett annat av hennes alias från långt tidigare. Personen som skickat brevet angav varken namn eller syfte utan inbjöd bara till ett möte på café Sockerbiten under marknaden. Denna person var alltså någon som både lagt märke till henne som Cecilia och sedan haft koll på henne nog över åren för att veta att hon nu var Leonora. En sådan person gjorde henne intresserad – och lite oroad. Leonora är fortfarande inte säker på om hon kommer att gå på mötet men hon tänker absolut snoka runt marknaden för att se vad det kan handla om. Om hon bestämmer sig för att inte gå på mötet är marknaden ändå alltid värd ett besök. Kanske tänker hon försöka slå sitt ficktjuveri-rekord detta år. Inte för att hon behöver andra trollkarlar och häxors pengar utan för att det är så roligt att i hemlighet se människor förundras över att någon lyckats besegra de klåfingrighetsbersvärjelser de lagt på sina personer. Något måste man ju göra för att hålla humöret upp.

 

Annonser

3 kommentarer till Att skapa en rollperson

 1. Tomas skriver:

  Vart skickar jag min karaktär. Till vilken adress

  Gilla

 2. Krämer skriver:

  Hej Tomas. Den skickar du med fördel till mig på christoffer.kramer@gmail.com

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s