Troll-lajvet inställt/uppskjutet!

Arrangörsgruppen för lajvet Trollexpeditionen låter genom Thomas Widgren meddela:

”Det sörjer mig att behöva meddela att expeditionen ställs in för den här gången. Vi kan inte motivera risktagandet på grund av lek. Leken är inte borta men uppskjuten. Ett nytt, bättre datum i början av det ny året diskuteras redan. Arrangörsgruppen tackar för allt engagemang!”

Vi här på Blåkullalajv kommer givetvis att hålla er alla uppdaterade kring eventuellt nytt datum för detta arrangemang när omständigheterna förbättrats.