Uppförandeguide

Blåkullalajv ser fram emot många år av spännande lajvarrangemang och som ett led i att skapa så inkluderande och säkra arrangemang som möjligt ser vi nu över vårt regelverk. Med utgångspunkt från Sveroks uppförandeguide tar vi fram ett enkelt regelverk som utgår från respekt och sunt förnuft. Vill du vara delaktig i arbetet eller har åsikter är du välkommen att kontakta föreningen. Föreningen är större än summan av sina medlemmar så dina åsikter är viktiga.